ALLTID TILSTEDE FOR DEG

Vi ønsker å bidra til at våre klienter får gode løsninger på sine problemer.

Det er viktig for oss å være i tett kontakt med våre kunder, og vårt mål er at du skal oppnå kontakt med oss i løpet av en dag.

ADVOKATENE

ANN KRISTIN BOGEN

ADVOKAT

Direktenr : +47 92 44 82 89

Ann Kristin Bogen var ferdig jurist i 1994 og har etter dette hatt en allsidig praksis i forvaltningen.

Hun startet å jobbe på et trygdekontor i Oslo før hun gikk over til Toll- og Avgiftsdirektoratet. Deretter jobbet hun for Skattefogden i Oslo og Akershus og senere i Oslo kommunale pensjonskasse.

I 2000 flyttet hun til Vallset og begynte å jobbe i Forsvarets Bygningstjeneste, (Forsvarsbygg) og hadde ansvaret for oppfølging av Forsvarets bygg og eiendommer i region Øst.

Da helseregionene ble opprettet i 2002 begynte hun i Helse Øst RHF og var der med å bygge opp landets første Bestillerenhet. Hun hadde ansvaret for gjennomføring av offentlige anbud og inngåelse av avtaler med private leverandører av helsetjenester, både innenlands og utenlands.

Hun var også Helse Øst RHF sin representant i forbindelse med oppfølging av regelverket innen helseretten, og var ved flere anledninger leder for interregionale arbeidsgrupper på området.

I 2005 begynte hun som advokatfullmektig, og i 2007 etablerte hun sin egen advokatpraksis på Stange. Fra 01.09.2009 har hun holdt til I Sentrumsgården i Stange sentrum.

MARETHE SOLBAKKEN

ADVOKAT

Direktenr : +47 92 22 03 08

Marethe Solbakken var ferdig jurist våren 2014 og startet etter dette å jobbe som advokatfullmektig hos Advokat Ann Kristin Bogen, nå Advokat Ann Kristin Bogen & Co AS. Hun fikk sin advokatbevilling 08.11.2016.

Det siste året av studiet jobbet hun som praktikant i firmaet. Hun jobber hovedsakelig med trygderett, barnevern og barne-og familiesaker, men også overføring av fast eiendom, pengekrav, forsikring, gjeldsordning, erstatning og straffesaker.

Før hun begynte på rettsvitenskap ved universitetet i Oslo, gikk Marethe 2 år på Handelshøgskolen BI Oslo, økonomi og forretningsjus. Under jusstudiet jobbet Marethe ved Hedmark Fengsel, avdeling Hamar som fengselsbetjent. Før dette har hun erfaring fra butikk-og restaurantarbeid.

Hvem er vi - Arnfinn Brenne

ARNFINN BRENNA MARTINSEN

ADVOKATFULLMEKTIG / JURIDISK KONTORMEDARBEIDER

Direktenr : +47 91 61 87 98

Arnfinn Brenna Martinsen var ferdig utdannet jurist våren 2016, og startet å jobbe som juridisk kontormedarbeider hos Advokat Ann Kristin Bogen & Co AS i januar 2017. Fra 1. mars 2017 er han ansatt som advokatfullmektig i halv stilling. 

Arnfinn fullførte i 2013 bachelorgraden i rettsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Mastergraden fullførte han ved Universitetet i Oslo i 2016. Det siste året på studiet spesialiserte han seg i helserett, ekspropriasjonsrett, samt bygge- og entrepriserett.

Under jusstudiet jobbet han som pleieassistent i hjemmesykepleien i Stange kommune. Før dette har han erfaring fra butikk- og lagerarbeid.

Før han begynte på rettsvitenskap, gikk han ett år på Handelshøyskolen BI, Økonomi og Administrasjon, samt ett år på Universitetet i Oslo, Europeiske og Amerikanske studier.

Etter endt studietid har han arbeidet som miljøarbeider i Vestre Toten kommune, samt som pleieassistent i Gjøvik Kommune.